BLOG

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat   Bireyler evlilik kurumunu devam ettirmediklerine kanaat getirdikleri zaman evliliklerini sona erdirmek için Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma süreci çeşitli kusurlar sebebiyle ortaya çıkabilir. Dava sürecinde az kusurlu olan eşin, daha fazla kusurlu olan eşten boşanma davasında Eskişehir boşanma avukatı aracılığıyla maddi manevi tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.   Boşanmada Maddi Tazminat Boşanma sürecinde taraflardan ...

DEVAMI

İcra Davası Açma

İcra Davası Açma   İcra davası açma işlemi için öncelikle alacaklı kişinin kendi çabalarıyla alacaklarını temin edememesi durumunda devletin gücünü kullanarak alma yoluna gittiği anda açılabilir. Bu süreçte İcra Müdürlüğüne giderek başvuru yapmalı ve icra takibini başlatmalısınız. İcra takibi süreci öncelikle müdürlüklerde süreci başlatmak ve bu işlemlerin resmi olarak devam ettirilmesini sağlamak adına açılır. İcra takipleri avukatlar tarafından da yürütülebilmektedir. İcra ve ...

DEVAMI

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?   Bir iş yerinde işçinin görevi başındayken yaralanması ya da ölümü durumda işveren iş kazası tazminatı ödemek zorundadır. Bunun için maddi ve manevi iki türlü iş kazası tazminat davası açılabilir. Dava sürecinde işçiler için iş kazası tazminat davası ne kadar sürer, sorusuna cevap vereceğiz.  İş kazası sebebiyle açılan davaları sonuçlanma süresi 450 gün olarak yasalarla ...

DEVAMI

Boşanma Tazminatı

Boşanma Tazminatı   Boşanma durumu, iki taraf arasındaki evlilik birliğinin kanunda yazılı olan sebeplere dayanmak koşuluyla mahkeme kararına dayanarak sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir. Evlilik birliği sona erdiğinde bazı maddi yükümlülükler de bulunmaktadır. Boşanmadan sonra eşler arasında tazminat belirleme durumu olur. Bu süreçte eşlerin boşanmaya bağlı olarak maddi ve manevi tazminat alınır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat durumları Türk Medeni Kanununda genel ...

DEVAMI

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra Davası Nasıl Açılır?   İcra davasının başlatabilmesi için ilk olarak hangi türde icra takibi yapılması gerekeceğine karar vermek şarttır. Sonrasında ise belirlediğiniz icra türüne göre sizden istenen belli belgeler vardır. Sonrasında bu belgeleri tamamlayarak yasal kurumlara başvurabilirsiniz. Başvurunuz için belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmalıdır. Sonrasında İcra Tevzi Bürosuna giderek takibin yapılması için harç ödemesi yaparsınız. Harç ödemesi ...

DEVAMI

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü İş Kazası Tazminat Ne Kadar?   Bir iş yerinde çalışan bir sigortalı iş kazası sebebiyle ölürse yakınlarında işveren tarafından maddi tazminat verilmelidir. Öncelikle cenaze giderleri, tedavi giderleri, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep etme hakkınız vardır. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na da başvurarak maddi tazminat yerine geçecek aylık gelir, cenaze ödeneği ve tedavi giderleri alabilirsiniz. Ölümlü iş kazası tazminat ...

DEVAMI

AVUKATA SOR