ÖZEL HUKUK

Özel Hukuk

 

Özel Hukuk kavramı kişilerin birbiriyle olan ilişkilerini ya da belli durumlar için kişilerle devletin ilişkilerini yasal olarak düzenleyen mevzuatlar bütünüdür.  Özel Hukuk kapsamında tüm taraflar eşit olarak kabul edilir. Bu kurallar bütünü bireysel çıkarların ön planda olduğu ve menfaat çatışması sebebiyle tarafların uzlaşmasını sağladığı bir hukuk dalıdır. Devlet Özel Hukuk ile toplumsal hayatı bireyler üzerinden düzene sokmaktadır.

 

Özel Hukuk geniş bir kapsama sahiptir. Birçok alt dalı olan bu hukuk türünde kişilerin dava açması isteğe bağlıdır. Birçok hukuk türünde olduğu gibi bu alanlar konusunda da uzman bir avukattan destek almak gerekir.

 

Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Arasında Fark Var mı?

Kamu Hukuku ile Özel Hukuk birbirinden farklı alanlardır. Öncelikle mahkemelerde açacağınız davalarda ya da sizinle ilgili gerçekleşecek davada hangi hukuk türüne girdiğine dikkat etmelisiniz. Bu yüzden bu iki hukuk dalı arasındaki farklılıkları şöyledir;

  • Özel Hukuk dalında irade konusunda taraflar serbesttir.  Ancak Kamu Hukuku alanlarında zorunluluklar mevcuttur.
  • Özel Hukuk kapsamında ilişki kurabilmek için iki taraf da anlaşmalıdır ya da iradeleri uyuşmalıdır. Kamu Hukuku alanında devlet gücü devreye girer. Örnek vermek gerekirse boşanma durumunda iki taraf da iradeyle beyanda bulunmalıdır. Ancak bir ceza davasında iradenizi beyan etmeniz gibi bir durum söz konusu olmaz.
  • Özel Hukuk kapsamında yapılan işlemlerin hukuka uygunluk karinesi bulunmaz. Kamu Hukuku alanında ise idarenin eylemleri aksi kanıtlanana kadar hukuksal olarak kabul edilir.
  • Özel Hukuk kapsamında resen icra işlemleri yapılamaz. Ancak Kamu Hukuku kapsamında ise resen icra yetkisi vardır.

 

Özel Hukuk Davaları Nelerdir?

 

Özel Hukuk birçok alt dala ayrılır. Bu hukuk dalına özgü yararlanabileceğiniz işlemleri yani bir özel hukuk avukatı tarafından ele alınabilecek konular;

 

Medeni Hukuk: Medeni hukuk kişiler arasındaki ilişkilerin geniş bir kısmını düzenlemektedir. Bu kanun kişiler arası ilişkileri ve devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. Bir özel hukuk avukatı çalışma alanına girecek davalar;

  • Kişiler Hukuku kapsamında ölüm, doğum, evlilik, bekarlık gibi birçok konuda davalar
  • Aile Hukuk kapsamında nişan, evlilik, boşanma, velayet ve akrabalık durumlarıyla ilgili tüm davalar
  •  Miras Hukuku kapsamında bir kişinin bıraktığı mirası, mirasçı olabilme durumunu, miras sözleşmesi durumlarını içeren davalar
  • Eşya Hukuku kapsamında satın aldığınız ürünler hakkındaki tüm davalar

Borçlar Hukuku: Borç ilişkisinin düzenlenmesine sebep olan bu hukuk dalında borcunuzu alma, borcunuzu ödeme ve borca itiraz gibi birçok konuda davalarda bulunabilirsiniz.

 

Ticaret Hukuku: Bu  hukuk dalında ise kıymetli evrak, deniz ticareti, sigorta gibi konularla birlikte şirketleri ve ticari işletmelerin iş ve işleyişlerini kapsayan tüm davalara katılabilirsiniz.

 

AVUKATA SOR