İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra Davası Nasıl Açılır?

 

İcra davasının başlatabilmesi için ilk olarak hangi türde icra takibi yapılması gerekeceğine karar vermek şarttır. Sonrasında ise belirlediğiniz icra türüne göre sizden istenen belli belgeler vardır. Sonrasında bu belgeleri tamamlayarak yasal kurumlara başvurabilirsiniz. Başvurunuz için belgelerle birlikte ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmalıdır. Sonrasında İcra Tevzi Bürosuna giderek takibin yapılması için harç ödemesi yaparsınız. Harç ödemesi ise icra davasına konu olacak tutara göre değişmektedir.

 

Sonrasında verdiğiniz ödeme emri İcra Müdürlüğü tarafından borçluya iletilmektedir. Borçlu olan kişi bu duruma itiraz etmezse ya da belli bir sürede borcunu ödemezse icra takibi kesin olur. İcra takibinin isteyen kişi genelde icra avukatından yardım alır. Avukatın icra konusunda uzman olması takip sürecini hızlandırarak alacaklının kısa süre içinde maddi olarak talebinin yerine gelmesini sağlayacaktır.

 

İcra Takibine İtiraz Süresi

 

İcra takibi için borçlunun itiraz etme hakkı vardır. İlamsız bir icra takibine itiraz etmek istiyorsanız borcun tamamı ya da bir bölümü için en çok 7 gün içinde hem yazılı hem de tutanağa geçirmek koşuluyla sözlü olarak itiraz edebilirsiniz. 7 günlük bu süre ödeme emri size tebliğ edildiği anda başlar. İtiraz olursa takip süresi durmaktadır.  Alacaklı kişi itirazı kaldırmak için dava açmalıdır.

 

Alacaklı kişinin itirazı kaldırması için dava açma süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Açtığı davada alacaklı talebini ispat etmelidir. İlamlı icra olduğunda borcun varlığına itiraz etme hakkı olmaz. Diğer itirazlar için ödeme emri tebliğ edildikten sonra İcra Mahkemesine 7 gün içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Ödeme Emri Nedir?

 

Ödeme emri terimi icra takiplerinde geçen bir kavramdır. Ödeme emri, icraya konu olan bir borcun borçluya İcra Müdürlüğü tarafından iletilmesi sürecidir.  Ödeme emri içinde borcun ödeneceği yer, borcun türü ve tutarı, ödenmediği takdirde hapis durumu, ödeme emrine karşılık hangi mahkemeye dava açılabileceği gibi detaylar bulunur. Ödeme emri borçluya ulaştığı anda söz konusu borcu ödemesi için gerekli süre başlar. Bu süre içinde ödeme emrine yazılı ya da sözlü olarak itiraz ettiğinizde ödeme durumu durmaktadır.

 

İhtiyatı Haciz

 

İhtiyati haciz; vadesi gelmemiş olan ya da süresi geçtiği halde ödeme emri tebliği yapılmamış olan bir alacak tutarı için tahsil güvenliği adına haciz yapılması durumudur. Alacaklı vadesinde ödemediği zaman İcra Dairesi alacaklıya 7 gün içinde itiraz etme ya da mal bildirimde bulunmasını ister. Alacaklı satış talebi veremez. İhtiyatlı haciz ortadan kalktığında satış talebinde bulunabilirsiniz.

 

İhtiyati haciz talep etmek için alacağa konu olan şeyin para olması gereklidir. Bu haciz türü para alacakları ya da para olarak talep edebileceğiniz alacaklar için düzenlenmektedir. Talepte bulunmak için para alacağının kaynağı ya da alacağın bağlı olduğu belgenin önemli bulunmamaktadır. Talepte bulunabilmek için rehine teminat alınmaması gereklidir.

Yorum Yap

Güvenlik Kodu