İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

 

Bir iş yerinde işçinin görevi başındayken yaralanması ya da ölümü durumda işveren iş kazası tazminatı ödemek zorundadır. Bunun için maddi ve manevi iki türlü iş kazası tazminat davası açılabilir. Dava sürecinde işçiler için iş kazası tazminat davası ne kadar sürer, sorusuna cevap vereceğiz.  İş kazası sebebiyle açılan davaları sonuçlanma süresi 450 gün olarak yasalarla belirlenmiştir. Dava ortalama 15 ay içinde sona erecektir. 

 

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi Nedir?

 

İş kazası tazminat davası açılması için belirli bir süre belirlenmiştir. Bu süreye zamanaşımı süresi adı da verilir. İş kazasının oluştuğu tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılabilir. Bu süre iş kazasından dolayı ortaya çıkan yaralanma ya da ölüm durumunda aynıdır. Ancak iş kazası yüzünden bir ceza davası görülebilir. Bu süreçte ceza davasının zamanaşımı süresi tazminat davası için de geçerli olacaktır.

Zamanaşımı süresinde bir de yaralanma durumunda maluliyet oranının kesin olarak tespit edilme süreci vardır. Bu süreçte zamanaşımının ne zaman başlayacağı merak edilir.  Bu durumda süre maluliyet durumunun kesin olarak belirlendiği son rapor tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

İşçinin Maluliyet Tespiti

 

İşçinin maluliyet tespiti için öncelikle sigortalı kişinin iş kazası ve meslek hastalığının işveren tarafından 3 gün içinde SGK’ye bildirilmesi zorunludur. Bu süre iç kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Sonrasında yapılan bildirimler üzerine işveren tarafından verilen vizite kağıdı ile aldığı sağlık kurulu raporu ile maluliyet oranı belirlenmektedir.

İşveren olayı iş kazası olarak kabul etmeyebilir. Bu durumda işçinin İş Kazasının Tespiti davası açması gerekecektir.  Olayın iş kazası olarak kabul edilmesinden sonra iş kazasında işçinin yaralanma oranı belirlenir.

 

İş Kazasında Hangi Davalar Açılır?

 

İş kazası sonrasında maddi ve manevi tazminat davaları açabilirsiniz. Maddi olarak açabileceğiniz davalar şöyledir;

 

  • İş kazası sonrasında yapılan tedavi giderleri
  • İş kazası sonrası belirli bir süre çalışılmadığı için ortaya çıkan maddi zarar
  • İş kazası sebebiyle sürekli iş göremezlik nedeniyle oluşan gelir kaybı
  • İŞ kazası sebebiyle ölüm durumunda yakınlarının açabileceği destekten yoksun kalma tazminatı

 

İşverenin iş yerinde gerekli önlemleri almaması durumunda işçinin vücut bütünlüğü zarara uğrayabilir. Bu durumda işçi ortaya çıkan elem, keder, manevi yıpranma gibi durumlar için  iş kazası manevi tazminat davası da açabilir.

Yorum Yap

Güvenlik Kodu