VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku

 

Devlet işlerinin ve kamu kurumlarının çalışmalarının kesintisiz olarak yapılabilmesi adına devletin düzenli bir gelire ihtiyacı vardır. Bu yüzden de vatandaşlarından vergi toplama yoluna gider. Vergi vermek ülkemizde en önemli vatandaşlık görevlerimizden biri olarak kabul edilmektedir. Devletle vatandaşlar arasında olan vergi ilişkisi, sahip olduğumuz vergi yükümlülükleri vergi Hukuku kapsamında değerlendirilir.

Vergi alanında yaşanan sorunlar ve vergi alanındaki hukuksuzluklar karşısında kanunla devlet hem bireylerin haklarını ve devletin vatandaşları üzerindeki hakları koruma altına alınır. Devletin vergi borcu durumunda belli yaptırım hakları vardır. Vergi Hukuku devletin yapabileceği yaptırımları belirlemekle birlikte bireyin bu süreçte neler yapabileceğini de belirlemektedir. Bu kanun kapsamında vergiler, harçlar,  şerefiyeler, para ve vergi cezaları,  borçlanmalar, bağış ile yardımlar,  kamudan sağlanan gelirler,  para politikası araçlarından elde edilen gelirler devletin başlıca gelir kaynakları arasındadır. 

 

Vergi Davası Nasıl Açılır?

 

Vergi Hukuku kapsamında bir uyuşmazlık olması durumunda vergi mahkemelerine dava açabilirsiniz. Bu kanun kapsamında vergi cezası kesilenler ile mükellefler tarh edilen vergi ve cezalara karşı vergi mahkemesine dava açabilirler. Gerçek kişi olarak ya da vekilleriniz üzerinden dava açabilirsiniz. Dava ehliyetli olan kişinin vekili mutlaka avukat olmalıdır.

 

Vergi mahkemelerinin görev alanına genel bütçe, il özel idare, belediye ve köylere ait vergiler, resim ve harçlar gibi mali yükümlülükler, zam ve cezaları ile tarife uyuşmazlıkları,  6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki davalar, diğer kanunlarda yer alan işler girmektedir. Vergi davalarınızı, vergi mahkemesi başkanlıklarına yazdığınız imzalı dilekçe ile açabilirsiniz.

 

Vergi Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 

Vergi davaları dilekçeler ile açılabilir. Ancak dilekçede dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu yüzden Vergi Hukuku alanında uzman olan bir avukatla çalışarak dilekçeyi doğru şekilde oluşturabilirsiniz. Vergi davası dilekçesinde;

 • Tarafların, vekillerinin ya da temsilcilerinin adres, unvan ve isimleri
 • Dava konusu ve sebepleriyle birlikte dayanmakta olduğu delil ya da deliller
 • Davanın dayandığı idari işlemin tebliğ edildiği tarih
 • Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, bunları zam ve cezalarına yönelik davalarda uyuşmazlık konusu miktarı
 • Vergi davalarında davanın ilgili olduğu vergin ya da cezasının nevi ve yılı, tebliğ edildiği belgenin tarihi, numarası ve olması durumunda mükellef hesap numarası olmalıdır.

 

Vergi Hukuku Kapsamındaki Hizmetler

 

 • Gerçek ve tüzel kişilerin vergi ihtilafı çözümleri
 • Gelir idaresi, vergi dairesi ve gümrük idaresince yapılan usulsüzlük cezası iptali davaları
 • Vergi Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’da olan davalar
 • Tahakkuk ettirilen vergi, dayanaksız ödeme emri, usulsüzlük cezaları gibi uyuşmazlıklarda uzlaşma başvurusu
 • Vergi Daireleri vergi yapılandırma süreçleri başvurusu
 • Vergi ihtilafında mukteza aşamasında teknik destek
 • Şirketler için yeniden yapılandırma ve uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı
 • İdari makamlardan özelge ve görüş alma
 • Vergi inceleme raporlarını değerlendirme
 • Vergisel risk tespitleri gibi Vergi Hukukuna giren birçok konuda destek alabilirsiniz.

 

Vergi Hukuku Avukatı

 

Vergi Hukuku davalarınızda avukatınızı temsilci olarak atayabilirsiniz. Bu süreçte avukatınız sizin adınıza davayı takip eder ve gerekli tüm işlemleri yapar. Ayrıca Vergi Hukuku kapsamına giren tüm detaylar hakkında size vergi danışmanlığı da yapmaktadır. Bireyler, tüzel kişiler ve firmalar vergi danışmanı olarak avukatlardan yardım almaktadır.

AVUKATA SOR