TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret Hukuku

Ülkemizde ve tüm dünyada gelişen ticari faaliyetlerden sonra Medeni Kanunun bir bölümünde yer alan Borçlar Kanunu yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu süreçte Ticaret Hukuku özel bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu hukuk dalı özel uzmanlık gerektirir. Daha kapsamlı borçları, şirketlerin yükümlülüklerini, teknik hesap ve kavramları bünyesinde barındırmaktadır.

İki taraf arasında yer alan ticari işlem hukuklarını kapsayan daldır. Tacirlerinde sahip oldukları haklar yasalarla garanti altına alınır. İşletme sahipleri ve alıcılar bu şekilde karşılıklı olarak hangi haklara sahip olduğunu bilir ve yapması gereken adımları bu şekilde kolayca bilebilir. Bu hukuk dalı ticaretle ilgili olan tüm mevzuat ve kuralları kapsamaktadır. Buna ek olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu da Ticaret Kanunu kapsamına girer.

Ticaretle ilgili olan kanun bireyler ve şirketler arasındaki ilişkileri ortaya koyar. Burada tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticari unvan, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ortaklık gibi kavramların tanımları net olarak yapılmaktadır.

Ticaret Hukuku Kapsamı Nedir?

Borçlar Kanununu da kısmi şekilde ortaya koyan ve buradaki boş alanların doldurulmasını sağlayan Ticaret Hukuku, bununla birlikte bir ticari işletmeyi ilgilendiren her konunun kapsamını belirlemektedir. Ticari firmaların yapısı, kuruluşları, örgütlenme şekilleri, çalışma faaliyetleri, değerli görülen evrakları, özel sigorta ile ilgili kapsamlar ve Deniz Hukukuna yönelik geniş bir kapsama sahiptir. Bu hukuk türü kapsamını başka bir deyişle şöyle de ifade edebiliriz;

Ticari İşletme Hukuku: Ticaret kanunu kapsamında bulunan işletmelerin kapsamlarını belirleyen hukuk dalı budur. İşletmelerin yapısı, kurulma şekli, tasfiyesi gibi tüm detayları barındırır.  Ayrıca tacir ve esnaf arasındaki farklılıkları ortaya koyarak ticari yargı, haksız rekabet, cari açık gibi kavramları ortaya koyar.

Kıymetli Evrak Hukuku:  Kıymetli evraklar; çek, senet gibi bir değeri olan ve bir hak ortaya koyan belgedir. Bu evraklarda ortaya çıkan hak başkalarına devredilemez. Kıymetli evraklar hakkındaki durumları, kapsamları ve anlaşmazlıkları belirleyen ve çözen kapsamdır.

Ortaklıklar Hukuku: Kolektif, Komandit, Anonim ve Limited başlıklarıyla yapılan ortaklıkların kapsamlarını, şartlarını ve tüm detaylarıyla anlaşmazlıklara ait kuralları belirleyen Ticaret Hukuku dalıdır.

Ticaret Hukuku Davalarında Avukat Rolü

Ticaret Hukuku kapsamında açılan davalar uzun sürede sonuçlanabilir. Avukatların tecrübesi bu süreçte davaların hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlar. Ticaret Hukuku konusunda uzman olmadan bu sürece girişmek netice alma sürecini uzatır ya da imkânsız hale getirir.

Ticaret davalarında yer alan dilekçelerin içeriği süreçte belirleyicidir. İfadelerin net şekilde ortaya koyulması ve netice alabileceğiniz deliller sunulması için Ticari Hukuk avukatı sizlere yardımcı olacaktır. Bu deliller hem doğru şekilde toplanmalı hem de mahkemeye usullere göre sunulmalıdır. Bu şekilde bir avukat delilleri ve süreci doğru şekilde yöneterek en kısa sürede sonuç almanızı sağlar.

AVUKATA SOR