Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat

 

Bireyler evlilik kurumunu devam ettirmediklerine kanaat getirdikleri zaman evliliklerini sona erdirmek için Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma süreci çeşitli kusurlar sebebiyle ortaya çıkabilir. Dava sürecinde az kusurlu olan eşin, daha fazla kusurlu olan eşten boşanma davasında Eskişehir boşanma avukatı aracılığıyla maddi manevi tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

Boşanmada Maddi Tazminat

Boşanma sürecinde taraflardan biri maddi tazminat da talep edebilir. Bu tazminatı davada talep edebileceğiniz gibi boşanma davasının sonucundan sonra da alabilirsiniz. Tazminatı boşanma davasıyla birlikte talep ederseniz bir harç ödemeniz gerekmez. Ayrıca kabul edilmesi ya da reddi durumunda da bir avukatlık ücreti yoktur. Boşanma davasından sonra talep ederseniz de nispi harç ve kabul ya da ret oranına göre avukatlık ücreti söz konusudur.

Boşanmada Maddi Tazminat Alma Şartları

Maddi tazminat alma şartları şöyle belirtilebilir;

  • Boşanma gerçekleşmiş olmalıdır. Devam eden evlilikler için maddi tazminat verilmez.
  • Bir tarafın diğerinden talepte bulunması gerekir.
  • Tazminat talep eden kişinin menfaatleri boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.  Eşin yeni düzeni için masrafı, eşinin emekli maaşını alamama durumu, eşe ait iş yerindeki haklarından yararlanamayacak olması bu şartı gerçekleştirir.
  • Tazminat isteyen eş daha az kusurlu olmalıdır.

Boşanma Sonrasında Maddi Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Boşanma kararı sonrasında maddi tazminatı belirleyen durum eşlerin kusur durumu ve sosyo-ekonomik hayat şartlarıdır. Bu durumlar olaya göre değişebilir. Bu yüzden maddi tazminatta boşanma sonrasında tazminat tutarı eşlerin kusur delilleri ve ekonomik durum ispatları önem taşır. Bu tespitler sonrasında aile mahkemelerinde hakim geniş takdir hakkını kullanarak maddi tazminat tutarını belirler. Bu süreçte tazminat miktarı diğer tarafın zenginleşmesine neden olmayacak ve talebi aşmayacak bir makul tutarda olmalıdır.

 

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanma davasında maddi tazminat için boşanmaya neden olan olaylar ve evlilik birliğinin boşanma kararıyla sona ermesi, kişinin bu durumdan elem ve üzüntü duyması, toplum baskısı nedeniyle çöküntü yaşaması durumunda alacağı tazminat türüdür. Bu durumda kişilik hakları zedelenmiş olan eş, kusurlu olan eşe ödeme gücü durumuna göre manevi tazminat talep edebilir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Almanın Şartları

Boşanma davasında manevi tazminat almanın şartları şöyle sıralanabilir;

  • Evlilik sona ermiş olmalıdır.
  • Manevi tazminata yönelik talepte bulunulmalıdır.
  • Manevi tazminat ödemesi isteyen eş boşanma sürecinde kusurlu olmalıdır. Tazminat isteyen kişinin kusuru daha az olmalıdır.
  • Manevi tazminat isteyen kişinin boşanma sebebiyle gelişen olaylarla kişilik hakları zedelenmiş olmalıdır.
  • Kişilik haklarında ortaya çıkan zarar ile boşanma davası arasında bir illiyet bağı olmalıdır.

Boşanma sonrasında karşı taraf tazminatı ödemezse ne olur?

Boşanma sürecinde tazminat talep eden tarafın da tazminat ödemeye mahkum edilen tarafın da en merak ettiği konulardan biri de tazminat ödenmezse ne olur? sorusudur.  Bu durumda alacaklı olan taraf ödemeyi almak için icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Bu hakkı kullandığında da faiz işlemeye başlayacak, icra masrafları ve yeniden bir avukatlık ücreti ödemek gerekecektir. Bu sebeple tazminat, nafaka gibi ödemekle yükümlü olduğunuz parayı vaktiyle ödemek iki taraf için de en hayırlı karar olacaktır.

Boşanma davalarında iyi bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemi ise şüphesiz yok sayılamaz bir gerçektir. Anlaşmalı boşanmalarda varılan anlaşmada bir hak kaybı olmaması, çekişmeli boşanma davalarında yine aynı şekilde hak kaybına uğramamak için avukat tercihini doğru yapmak büyük bir öneme sahiptir. Sizi, ihtiyaçlarınızı doğru şekilde analiz edebilen, haklarınızı almanızı sağlayacak bir boşanma avukatı için Saydam Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yap

Güvenlik Kodu