Alacak Davası Nedir? Alacak Davalarında İspat Problemi

Alacak Davası Nedir?

 

Hukuk, toplumun refahı ve işleyişi için geliştirilen, toplumla ilgili yasaları kapsayan kurallar bütünüdür. Yüzyıllar önce toplumların kırsal yaşamdan kent yaşamına geçişiyle birlikte devletin yaptırımlarını da barındıran kurallarla beraber toplum yaşayışını sistemli bir hale getirmiştir. Kurulmuş olan ve zamanla birçok değişiklikten geçmiş olan bu sistem yasaları ihlal etme sonucunda cezalandırma ile sonuçlandırılmaktadır. Hukuksal bir sonuç elde etmek amacıyla dava açmak, yargı organlarının belirli konu hakkında çözüm bulmasıyla oluşmaktadır. Adı geçen “Alacak Davası” herhangi bir borçludan alacağını geri almak adına açılan dava türüne denmektedir. Alacak davasında alacaklı olan kişi, açtığı davayı sözlü ya da yazılı ortak bir belgeye dayalı bir sözleşme ile kanıtlayabilir niteliktedir. İcra hukuku yahut borçlar hukuku avukatlığı alacaklı olduğunuz borçlar ile ilgili davalara bakmaktadır. 

 

Alacak Davası Türleri

 

Türk hukukundaki alacak davası türleri şunlardır:

  • Alacak Senetleri
  • Borç Senetleri
  • Tahviller
  • İpotekli Alacak
  • Avanslar
  • Depozitolar
  • Cari şeklinde işleyen hesaplar

 

Alacak Davasında İspat ve Deliller

 

Alacak davası alacaklı olan kişinin karşı taraftan alacağı borcu temin etmek adına açtığı davaya denmektedir. Davada önemli olan bir konu da alacaklının kullanmak üzere sunduğu ispat ve delillerdir. Hukuksal bir süreç ilerlerken davanın olumlu bir biçimde sonuçlanması için mahkemece kabul edilebilecek türden bir delil sunmak zorunludur. Delil herhangi bir şeyi ispatlamaya yarayan ipuçlarına denmektedir. Delil somut bir şeyken bu mahkemeye getirilen somut delili soyut hukuk kurallarınca onaylama işlemine ise ispat ismi verilmektedir. Mahkeme önüne getirilen olayın kanun kurallarınca o olaya uygun olup olmadığını delil belirlemektedir. 
Hukuk sisteminde her şey kurallı ve yasalarla ilerlemektedir. Böylelikle alacaklı davası açılırken delil ve ispat oldukça mühim bir yer kaplamaktadır. Sözleşmeye bağlı doğan borçlar çeşitli konulara ayrılmakla birlikte yanı sıra haksız fiilden ve sebepsiz yere zenginleşmeden doğan borçlar da oluşmaktadır. Hukuksal tüm süreçlerde varlığını sürdüren Eskişehir barosu borç davalarında borcun ifa edilmesi adına çalışmalarını idame ettirmektedir. Borçlar hukuku hakkında ortaya çıkan tüm verilere hakim olan Eskişehir barosu avukatları mahkeme sürecini incelikle takip etmektedir.

 

Senetle İspat Zorunluluğu Nedir?

 

Alacak davası açmadan önce birtakım şartlar söz konusudur. Bu gerekli şartları tarafların bilmesi, davanın ilerleyecek olan süreçleri bakımından önemli bir adımdır.  Öncelikle alacak davası için ilk yapmanız gereken; hazırlamış olduğunuz alacak davası dilekçesini mahkemeye sunmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu alacak davasının konusunun ne olduğuyla da ilişkilidir. Alacak davasındaki konulara göre başvurulması gereken mahkeme de değişiklik göstermektedir. Mahkemeye sunulacak olan dilekçede alacaklı olan kişinin açıkça borç durumunun oluşmasını kanıtlayan tüm inceliklerin anlatılması gerekmektedir. Borcun temin edilmesi adına alacaklı eğer bu kanıtlar dahilinde haklı bulunursa, mahkemece icra takibi başlatma hakkı da bulunmaktadır. İcra takibi ile birlikte haklı bulunan alacaklının borcu cebri bir biçimde devletin yetkilileri tarafından alınmaktadır.

 

Senetle İspat Sınırı 2021

 

Senetle ispat sınırı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yayınlanan yeniden değerlendirmeye göre 2021 yılında senetle ispat sınırı 4.880,00 TL olarak belirlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu’na göre borç davası açılabilecek dört adet kaynak oluşmaktadır. Bunlardan biri sözleşme, diğeri haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve bir diğeri ise vekaletsiz iş görmedir. Alacak davasında geçerli olan mahkeme türü HMK’nın 2. Maddesine göre dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın "Asliye Hukuk Mahkemesi" dir. Bu kanunla birlikte aksi bir ibare bulunmadıkça alacaklı davasında genel görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olarak geçerliliğini koruyacaktır.

 

Yorum Yap

Güvenlik Kodu