Kurumsal

Misyonumuz

Saydam Hukuk Bürosu, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve gizlilik prensipleri çerçevesinde, etik ve ahlak kurallarını göz ardı etmeksizin, sağlamış olduğu hukuki hizmet ile ulusal veya uluslararası alanda müvekkillerinin karşılaşmış olduğu hukuki problemlere çözüm üretmeyi, gelecekte karşılaşılması muhtemel problemleri önlemeyi, müvekkilleriyle güvene dayalı ilişkiler tesis etmeyi, haklının hakkına gecikmeksizin erişmesini temin etmeyi amaçlamaktadır.