Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Evlilik sürecinde elde edilen malların kullanımı ya da boşanma sırasında mal paylaşımı hususunda 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren mal rejimi kanunu geçerli olmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dört çeşit mal rejimi mevcut olup evlilik sırasında ya da noterde mal rejimi tercihi yapılarak sözleşme yapılmaması halinde yasal rejim olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır.

Mal rejimi tercihi evlilik başvuru sırasında yapılabildiği gibi evliliğin ilerleyen süreçlerinde de Eskişehir aile avukatları tarafından düzenlenecek mal paylaşımı sözleşmesi noter huzurunda tasdik yapılabilmektedir. Peki, edinilmiş mallar nelerdir, edinilmiş malların tasarruf hakkı kimdedir ve edinilmiş mallara katılma rejimi tasfiyesi nasıl yapılır?

 

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında evlendikten sonra elde edilen mallar kişisel mallar ve edinilmiş mallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu aşamada kişisel malların hangi mallar olduğu hangi malların da edinilmiş mal olarak kabul edileceği yasal belgeler ile ibraz edilmesi zorunludur.

Evlilik sürecinde elde edilen mallar kişisel mallar ve edinilmiş mallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kişisel mallar içerisinde miras yolu ile gelen edinimler, şans oyunları ile kazanılanlar kişisel mallar kapsamında değerlendirilir. Kişisel kullanıma mahsus mücevher, bilgisayar gibi özel eşyalar ile birlikte manevi tazminat ile elde edilen kazançlar kişisel mallar kapsamındadır.

Edinilmiş mallar ise evlilik sürecinde eşlerin elde ettikleri tüm gelirler, bu gelirlerle yaptıkları yatırımlar, çalışma karşılığı aldıkları ücret ya da ikramiyeler, iş gücü kaybı gibi sebeplerle elde edilebilecek tazminatlar olarak kabul edilmektedir. Eskişehir aile avukatları danışmanlığı ile mal rejimi hususunda çok daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse; miras yolu ile kalan bir gayrimenkul kişisel mal olarak kabul edilir. Ancak bu mülkün kiraya verilmesi ile elde edilen gelir edinilmiş mal olarak kabul edilir. Miras yolu ile kalan bir arsa kişisel mal statüsündedir. Bu arsanın satışı ile elde edilen para karşılığında ev alınması halinde o ev de kişisel mal olarak tanımlanacaktır.

 

Edinilmiş Malların Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Hakkı

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu tarihten önce başlayan evliliklerde edinilmiş tüm mallar kişisel mal kapsamında değerlendirilecektir. Bu tarihten sonra elde edilen mallarda ise her iki tarafın tasarruf hakkı mevcut olacaktır. Ancak evlilik sonrası elde edilen malların kişisel mal mı yoksa edinilmiş mal mı olduğu konusunda Eskişehir aile avukatları destek sağlamaktadır.

01.01.2002 tarihinden sonraki evliliklerde mal rejimi sözleşmesi imzalanmaması halinde edinilmiş mallara katılma rejimi otomatikman geçerliliğini koruyacaktır. Bu kapsamda evlilik sürecinden elde edilen her türlü edinimler eşler arasında ortak paydaya sahip olacaktır.

Kişisel malların kullanımı ve tasarrufu hak sahibine ait iken edinilmiş mallar hakkında tüm tasarruf yetkisi her iki eşe eşit bir şekilde verilmektedir.

 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Tasfiyesi

 

Edinilmiş mallara katılma rejimi tasfiyesi eşlerden birinin ölümü, boşanma ya da farklı bir mal rejimi seçimi halinde gerçekleşmektedir. Malların tasfiyesi gerekli olduğunda ya eşler arasında mal ayrımı yapılarak anlaşmaya varılabilir ya da Eskişehir aile avukatları vasıtası ile açılacak olan mal paylaşımı davası ile sonuçlandırılabilir.

Ölüm ya da boşanma sonrasında mal paylaşımı hakkında anlaşmazlık mevcut ise Eskişehir aile avukatları aracılığı ile tasfiye davası açılmalıdır. Açılacak olan tasfiye davasında edinilmiş mal mı yoksa kişisel mal mı ayrımının doğru yapılması ve kişisel malların ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi takdirde tüm mallar edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir.

Yorum Yap

Güvenlik Kodu