FİKRİ VE SINAYİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 

Fikri mülkiyet hakkı dediğimiz terim bilimsel, edebi, sanatsal, sınai gibi dallarda yaratıcılığa dayanarak ortaya çıkan faaliyet kapsamında kişiye yasal bazı haklar vermektedir. Yani bir düşünce ya da ürünün somutlaşmış hali üzerinde ekonomik olarak birey ya da kurum hak iddia edebilir. Bir ürün, fikir ya da sanatsal değeri olan bir ürünün haklarını Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında ele alabilirsiniz.

 

Hukuk büroları bu kanun kapsamında marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımı, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özelliği bulunan ürün ve hizmetler, üretim ve sunumlarına ait fikir, sınai mülkiyete dahil olacak değerlerin tescili ve koruması konularında sizlere yardımcı olacaktır.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Nelerdir?

 

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı kapsamında bireylerin ya da kurumların belli hakları vardır. Bu haklar;

 • Telif hakkı
 • Patent
 • Faydalı modeller
 • Tasarımlar
 • Marka
 • Coğrafi işaretler
 • Yeni bitki türleri
 • Entegre devre topografyaları
 • Biyoteknoloji
 • Gen teknolojisi
 • Bilgisayar programları
 • Veri tabanları
 • Ticari sırlar

 

Patent Sahibi Hakları Nelerdir?

 

Patent sahibi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında belli haklara sahiptir;

 • Patentli ürününün üretimi, satışı, kullanılması, ithal edilmesi ya da kişisel amaçlar için başkasının elinde bulundurmasını
 • Patent konusu olan usulün kullanılması
 • Patentte konu olan usulün kullanılmasını ya da üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesini
 • Patente konu olan usul ile elde edilen ürünlerin satışını, kullanılması, ithal edilmesi ya da kişisel ihtiyaçtan üçüncü kişinin elinde bulundurulmasını engelleyebilir.

Bir ürün ya da usul üzerindeki patent hakkı koruma süresi dolduğunda, patent sahibi hakkından vazgeçerse, yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin istenen sürelerde ödenmemesi durumlarında sona erecektir.

 

Marka Hakkına Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar Nelerdir?

 

Elinizde marka hakkı olan bir markaya tecavüz edilmesi halinde hak sahibi olarak hukuk ve ceza davaları açabilirsiniz. Bu davaları şöyle sıralayabiliriz;

 • Delillerin tespiti davası
 • Markaya tecavüz nedeniyle tazminat davası
 • Tecavüz fiillerinin durdurulmasına yönelik dava
 • Üretilmesi ve kullanılması ceza olan eşya ile eşyayı üretmekte kullanılan araçlara el konmasına yönelik davalar
 • El konan ürünün üzerinde mülkiyet hakkı tanınması davası
 • El konan ürün üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasına yönelik dava
 • Tedbir alınması, markaların silinmesi, ürün ve araçların imhası davaları
 • Marka hakkına tecavüz sebebiyle açılabilecek ceza davaları

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Avukatı

 

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı kapsamında fikri ve sinai haklar avukat Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Enstitüsü nezdindeki her işlem için sizlere danışmanlık ve destek olacaklardır. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili uluslararası konvansiyon, anlaşmalar üzerinden doğan dolaylı işlemlerde sizlere destek olmaktadır.

AVUKATA SOR