Trafik Kazalarında Kusur ve Tazminat Sorunları

Trafik Kazalarında Kusur ve Tazminat

 

Trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biri trafik kurallarına uymamakla birlikte hem sürücü hem yaya bilinçsizliği sonucuyla da kazalar oluşabilmektedir. Hal böyleyken kazalar sonucunca ciddi sakatlanmalar, maddi ve manevi kayıpların yaşanma olasılığı da yükselmektedir. Trafik kazalarında karşılıklı çarpışma, hayvana çarpma, araçtan düşen insan veya nesne, sabit bir nesneye çarpma veya hareket halindeki çarpma gibi türlü ihtimaller sıralanabilir. Trafik kazalarında sürücüye ait kusurların olduğu gibi yayaya ait kusurlar da bulunmaktadır. Trafik kazasına sebep olabilecek sürücü davranışlarına bakılacak olursa kurallara uymamak, tabelalara riayet etmemek, alkollüyken araç kullanmak, trafik memurlarının dur ihtarına uymamak gibi etkenler sayılabilmektedir. Yayaya ait kusurlu davranışlara bakılacak olursa aniden yola çıkmak, trafik işaretlerine uygun hareket etmemek, karanlık yollarda kendini gösterecek ibareler bulundurmamak gibi sebepler gösterilebilmektedir.

 

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti

 

Trafik kazalarında kusur tespiti yapılırken öncelikle gerçekleşmiş olan kazanın devlet yasalarına bağlı olarak hangi kuralı çiğnediği saptanmaktadır. Fakat saptanmış olan ihlal, cezalandırılmak adına tek başına yeterli olmamaktadır. Örneğin; bir trafik kazası sırasında kişi telefonla konuşmaktadır. Bu eylem trafik kurallarına göre yasaya aykırı bir davranış olsa dahi eğer kaza bu sebeple gerçekleşmediyse kurallara aykırı hareket eden kişi ortaya çıkan hasardan sorumlu tutulamamaktadır. Bu yüzden trafik kazalarında kusur tespiti yapılırken neden-sonuç bağının kesin bir şekilde kurulmasının sağlanması beklenmektedir. Kusur tespiti  olay yerine giden görevliler tarafından yapılmaktadır. Olay gerçekleştikten hemen sonra inceleme yapan görevliler tarafından kusur tutanağı tutulmaktadır. Gelişen teknoloji araçlarıyla beraber etrafta bulunan tanıkların kayıt altına aldığı görüntüler de delil toplamak adına bir araç haline gelmiş durumdadır. Olay sonrası tanıklardan alınacak olan ilk ifadeler de bu tutanağı kapsamaktadır.

 

Trafik Kazası Tazminat Davası

 

Trafik kazaları trafik kurallarının ihlali sonucunda oluşmakla birlikte tarafların maddi ve manevi tazminat açabilme hakları da mevcuttur. Tazminat açma hakkının doğması amacıyla bazı yeterliliklerin yerinde olması gerekmektedir. İhlal yapan hatalı kişi şayet bir canlıya ya da araca zarar vermediyse ve kimse zarar görmediyse tazminat davası açılamamaktadır. Hatalı sayılan kişi yalnızca hukuk kuralları doğrultusunda cezalandırılmaktadır. Tazminat davası açabilmek için taraflardan birinin zarara uğraması gerekmektedir. Trafik kazaları sonucunda oluşabilen kayıplarda çeşitli tazminat davaları açılabilmektedir. Eskişehir barosuna bağlı avukatlar olarak trafik kazalarında meydana gelebilen yaralanma, vefat gibi durumların ortaya çıkması sonucu tazminat davalarınızda hukuki destek vermekteyiz. Trafik kazaları sonucunda tazminat çeşitleri bulunmaktadır;


1-    Yaralanma sonucu açılabilecek tazminat davası türleri

  • Beden gücü kaybı
  • Kaza sonrası çalışılamayan süre için maaş tazminatı
  • Bakıcı gideri tazminatı
  • Tedavi giderleri tazminatı
  • Manevi tazminat

2- Vefat sonucunda açılabilecek tazminat davaları

  • Destekten mahrum kalma
  • Defin işlemleri için tazminat
  • Manevi tazminat


3- İş kazası sebebiyle alınabilecek tazminatlar

  •  Yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları
  • Vefat ile sonuçlanan iş kazaları


4- Araç değer kaybı tazminatı

5- Sigorta kapsamındaki diğer tüm tazminatlar

 

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

 

Trafik kazaları sonucunda kullanılan araç zarar gördüğü takdirde maddi tazminat davası açılarak o maddi hasarın karşılanması talep edilmektedir. Bu tip davalarda trafik ihlaline sebep olan davranışı sergilemiş olan taraf suçlu olarak sayılmaktadır. Zarar veren taraftan maddi bir tazminat talep edilebileceği gibi aynı zamanda manevi hasarlar için de dava açılabilmektedir. Manevi zarar kişinin işgücünü kaybetmesi veya bir uzvunu artık kullanamaması sonucu gerçekleşmiş olan hasardır. Örneğin bir trafik kazası sonucunda taraflardan biri bedensel olarak bir zarar gördüyse (kolunu kaybetmesi, kör olması gibi) manevi tazminat açma hakkına sahiptir.

 Yaralanmaya ait manevi tazminat türleri bu şekildeyken vefat durumlarında ise farklı bir çerçeve söz konusudur. Ölüm vakalarında ölmüş olan kişinin sunduğu imkanlardan yararlanan her kişi haksız olan tarafa manevi tazminat açabilmektedir. Fakat bu noktada tazminat konusundaki ispat ve delil yeterliliği devreye girmektedir. Ölen kişinin manevi tazminat açacak olan yakınları ölmeden önce o kişiden destek aldığına dair yeterli belgeye sahip olması gerekmektedir. Bunu kanıtlayan belgenin olmadığı takdirde dava açan tarafın isteği yerine getirilemeyecektir. 

 

Trafik Kazasında Kusurlu Tarafın Tazminat Hakkı

 

Trafik kazalarına yaya veya sürücü tarafından sebep olan birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebeplerin çoğunluğunda ihmalkarsızlık olsa da bazı kazalar da kasten oluşabilmektedir. Trafik kazası sonucu bedenen ya da manevi olarak zarar gören taraf karşı tarafa tazminat davası açabilme hakkına sahiptir.  Fakat açılan davanın zaman aşımına uğramaması için takip edilmesi gerekmektedir.

 

Trafik Kazası Tazminat Zaman Aşımı

 

Zarara uğrayan taraf kazanın oluştuğu günden itibaren 10 yıl sonrasına kadar davasını sürdürebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu kişi eğer kazadaki kaybı bir yıl sonra öğrense dahi yine de kazanın gerçekleştiği günden 10 yıl sonra tazminat davası açma hakkını kaybedecektir.  Bunun sonucunda trafik kazalarında açılacak olan  tazminat davasında baz alınması gereken tarih kazanın öğrenildiği değil, gerçekleşmiş olduğu tarihtir.

Yorum Yap

Güvenlik Kodu