İcra Takibinde Faiz, Masraf ve Avukatlık Ücreti Mefhumu

Devlet kişi ya da ikili taraflar arasında anlaşmalar oluşturulmaktadır. Anlaşmalar neticesinde gerekli ödemeleri alamayan bireyler zarar ile karşı karşıya kalır. Bu durumda devlet tarafından gerçekleştirilen hukuksal düzenlemeler ile alacaklı kişi hak ettiği maddi durumu elde etme imkânına sahip olacaktır. Alacaklı, borç ilişkisini Eskişehir icra avukatı sayesinde böylece sağlıklı bir şekilde karşılanabilmektedir.

Eskişehir icra avukatları, açılan icra davaları neticesinde tarafların uygun haklarla hareket etmesini sağlar. Alacaklı kişinin izlemesi gereken ilk adım İcra Müdürlüğü başvurusu başlatmasıdır. Varsa anlaşmalar, borçlar kanıt olarak sunulur. İcra takip durumu başladığı andan itibaren borçlu kişiye durum yazılı olarak bildirilir. Böylece hukuki süreç başlayacaktır.

İcra takip davasında süreç:

 

  • Alacaklı tarafından İcra Müdürlüğü'ne başvuru,
  • Gerekli yazılı sözel kanıtların sunulması,
  • İcra müdürü tarafından gerekli bildirinin düzenlenmesi,
  • Borçlu kişiye yazılı tebliğ sağlanması,
  • İcra takip davasının başlaması olarak ilerlemektedir.

 

Müdür tarafından başlatılan bu süreç neticesinde yasalar tarafından alacaklının borcu korunur ve alınması adına ilerleyiş başlar.

 

İcra Takibi Faiz Oranı Ne Kadardır?

 

İcra davalarında alacaklı kişinin masrafları borçlu kişinin sahip olduğu mülk, nakit sayesinde elde edilir. Ancak icra takibi başladığı andan önce ve sonrası hesaplanır. İcra takibi faiz oranı buna göre işlemektedir. Dava süresine kadar geçen sürece "işlenmiş faiz" uygulanırken, borçlu kişiden alınacak miktar süresine kadar geçen aşamada "işlenmemiş faiz" uygulaması yapılmaktadır.

Eskişehir icra avukatları tarafından faiz oranları alacaklı ya da borçluya bildirilir. Faiz oranlarında eğer anlaşma ticari bir duruma sahipse faizler serbest olarak belirlenir. Aksi bir dava söz konusuysa faiz oranları yasalarla desteklenmektir. Böylece kişisel değil herkes için geçerli faizler uygulanır. Sözleşme içerisinde faiz maddesi bulunmuyorsa %9 faiz oranı bulunur. Avans işlemlerinde bu oran %19,5 olarak belirlenmiştir. Faiz oranını hesaplamak için internet üzerinden detaylı araştırma yapabilirsiniz.

 

İcra Takibi Masraf Hesaplama Nasıl Gerçekleşir?

 

İcra takibi sırasında alacaklı ve borçlu tarafından masraflar oluşmaktadır. Devlet bu konuda sahip olduğu avukatlar, yasalar doğrultusunda masraf hesaplamasına gider. Eskişehir icra avukatı avukatlık ücretleri, dosya işlemleri, tebliğ durumlarına kadar tüm masrafları hesaplamaktadır. İcra ve İflas Yasası 59. Madde bu konuda kişilere bilgi vermektedir.

Yasalar tarafından desteklenen bu durum karşısında alacaklı takip esnasında oluşan tüm masrafları borçlu kişiye yansıtabilmektedir. Ortada oluşmuş olan dava masraflarının borçlu kişi ya da kişileri tarafından ödenmesi yönünde yasalar mevcuttur. Alacaklı kişi ilk aşamada itirazlar, bildirme işlemleri için İcra Müdürlüğüne bildirme yapar. Ancak borçludan alınacak ödeme ile bu masrafları geri alabilecektir.

 

İcra Takibi Avukatlık Ücreti 2021

 

İcra davalarında Eskişehir icra avukatları ücretleri merak konusudur. Avukatlar meslekleri gereği meslek tanımlarına ve oluşan dava sonrası alacakları yasalar tarafından alt sınırdan belirlenmiştir. Ancak bu sınır minimum noktayı temsil eder. Davaya müdahil olan kişi ve avukat arasında karşılıklı görüşmeler ile talep edilen ücret kararlaştırılmaktadır.

Ceza mahkemelerinde direkt olarak ödeme alınabilirken icra takip davalarında alacaklının karşı taraftan temin edeceği ücrete avukat ücretleri de dahil olmaktadır. Avukatlık Kanunu tarafından her sene güncellenen ücret tarifesi hükümet tarafından dönemsel olarak arttırılabilmektedir.

Yorum Yap

Güvenlik Kodu